Szkolenia przeciwpożarowe

ZAPRASZAMY NA STRONĘ POŚWIECONĄ SZKOLENIOM PRZEPROWADZANYM PRZEZ OGNISALszkolenia.ognisal.pl”

Dzięki szkoleniom przeprowadzany we współpracy z Ognisal, zgasisz każdy pożar zanim przyjedzie Straż Pożarna. Każdy z pracowników będzie widział co ma robić, a przy tym nikt nie ucierpi a straty będą ograniczone do minimum. Tematykę i zakres szkolenia zawsze dobieramy do profilu działalności firmy i w konsultacji z Państwem.
Poniżej przedstawiamy program szkolenia dla jednej z firm współpracujących z Ognisal.

CEL SZKOLENIA

Szkolenie ma na celu uzupełnienie wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz zdobycie praktycznych umiejętności postępowania na wypadek pożaru powstałego w domu, samochodzie oraz obiektach użyteczności publicznej.

CZĘŚĆ TEORETYCZNA

Część I- ochrona przeciwpożarowa

  • Podstawowe akty prawne w ochronie przeciwpożarowej.
  • Podstawowe definicje z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
  • Pożar jako zjawisko: inicjacja, rozwój, gaszenia. Niebezpieczne zjawiska towarzyszące pożarom.
  • Podręczny sprzęt gaśniczy: budowa, zasada działania, najczęstsze błędy w użyciu.
  • Zasady rozmieszczania sprzętu w obiektach.
  • Budowa, zasada działania oraz obsługa urządzeń przeciwpożarowych spotykanych w obiektach użyteczności publicznej
  • Zagrożenia pożarowe w życiu codziennym.
  • Charakterystyczne zagrożenia związane z profilem działalności firmy.
  • Zasady gaszenia pożarów urządzeń elektronicznych, rozdzielnic elektrycznych, wyposażenie biur, itp.
  • Działania ratowniczo- gaśnicze do czasu przybycia funkcjonariuszy Państwowej Staży Pożarnej.
  • Zasady gaszenia pożarów powstałych w domach, samochodach i obiektach użyteczności publicznej.
  • Prawa Kierującego Działaniem Ratowniczym
  • Oznakowanie przeciwpożarowe.
Część II- ewakuacja

 • Podstawowe definicje dotyczące ewakuacji.
 • Instrukcja alarmowa w wypadku pożaru.
 • Zasady i sposoby zarządzania ewakuacji.
 • Zasady zachowania się po ogłoszeniu alarmu.
 • Porady praktyczne podczas ewakuacji.
 • Zachowanie w wypadku pożaru w domu, samochodzie i obiektu użyteczności publicznej.
 • Zasady poruszania się w pomieszczeniach zadymionych.
 • Sposoby ewakuacji osób poszkodowanych.
 • Oznakowanie ewakuacyjne.
Część III – panel dyskusyjny

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA

Część I – Urządzenia przeciwpożarowe w firmie

 • System Sygnalizacji Pożaru: zasada działania, inicjacja alarmu z czujki oraz ręcznego ostrzegacza pożarowego.
 • System oddymiania: zasada działania, uruchomienie, konsekwencje blokowania drzwi przeciwpożarowych.
 • Hydranty wewnętrzne: budowa, zasada użycia, sposoby operowania prądami wodnymi.
 

Część II- ewakuacja

 • Ćwiczenia z poruszanie się w pomieszczeniach zadymionych. Symulacja pożaru za pomocą dymu teatralnego w pomieszczeniu lub namiocie treningowym.
 • Kierowania ewakuacją: zasady przekazywania komunikatów, kierowanie grupą ludzi, tłumienie oznak paniki.
 • Ćwiczenia z ewakuacja osób poszkodowanych- chwyty ewakuacyjne.
Część III- gaszenie pożarów

 • Pożar butli z gazem propan-butan: zasady gaszenia, postępowanie z butlą po ekspozycji cieplnej.
 • Pokaz gaszenia pożaru oleju jadalnego oraz konsekwencje gaszenia wodą.
 • Ćwiczenia praktyczne: gaszenie pożaru cieczy palnej przy użyciu gaśnic oraz koca gaśniczego

Jeśli mają Państwo dodatkowe pytania albo są zainteresowani współpracą zapraszamy do kontaktu.

Jeśli powyższy program to dla Państwa za mało zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkolenia w formie eventu firmowego.