Ewakuacja Escape Room

Decydując się na przeprowadzenie  praktycznego sprawdzenia organizacji ewakuacji oraz sprawdzenia spełnienia wymagań przeciwpożarowych w Swoim obiekcie z firmą Ognisal, masz pewność, że Twój Escape Room będzie bezpieczny i otrzyma pozytywną opinię właściwego Komendanta Miejskiego (Powiatowego) Państwowej Straży Pożarnej.

Współpraca z nami składa się z dwóch etapów:

 1. Spotkanie wstępne, na którym sprawdzone zostaną warunki ochrony przeciwpożarowej w obiekcie oraz ustalenie sposobu organizacji ewakuacji i obowiązków użytkowników w jej trakcie. Przy stwierdzeniu ewentualnych nieprawidłowości, otrzymacie Państwo wsparcie w ich likwidacji.
 2. Praktyczne sprawdzenie organizacji ewakuacji oraz warunków ochrony przeciwpożarowej. Po zakończeniu czynności, zostanie sporządzony protokół, który następnie zostanie złożony do zaopiniowania do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Zawartość protokołu:

 1. Cel i zakres protokołu.
 2. Podstawa prawna opracowania.
 3. Warunki ochrony przeciwpożarowej.
 4. Usytuowanie ze względu na bezpieczeństwo pożarowe.
 5. Drogi pożarowe.
 6. Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów.
 7. Wyposażenie obiektu w urządzenia przeciwpożarowe i podręczny sprzęt gaśniczy.
 8. Terminowość wykonywania przeglądów urządzeń przeciwpożarowych, podręcznego sprzętu gaśniczego i innych instalacji mających wpływ na bezpieczeństwo pożarowe.
 9. Warunki ewakuacji.
 10. Organizacja ewakuacji.
 11. Wnioski z ewakuacji.

Cena opracowania zależna jest od wielkości obiektu. Zapraszamy do zapoznania się z cennikiem.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani zapraszamy do kontaktu.