Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

Firmy podejmujące z nami współpracę mogą liczyć na rzetelne opracowanie poniższych dokumentów:

 • instrukcja bezpieczeństwa pożarowego,
 • operat przeciwpożarowy,
 • scenariusz pożarowy,
 • plany ewakuacyjne,
 • analiza stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu,
 • obliczanie gęstości obciążenia ogniowego.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

Z doświadczenia wiemy, że najczęstszym dokumentem jakiego Państwo potrzebują jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, dlatego poniżej szczegółowe informacje na jej temat.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów nakłada na  właścicieli, zarządców lub użytkowników obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania  zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich stworzenie i wdrożenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

Firmy otrzymując instrukcję bezpieczeństwa pożarowego od Ognisal opracowaną przez mgr inż. pożarnictwa mają pewność, że jest ona napisana zgodnie z obowiązującymi przepisami i zawiera wszystkie elementy wymagane w przepisach. Instrukcja dostosowana jest do profilu firmy i zawiera tylko niezbędne informacje. Plany ewakuacyjne są przejrzyste. W ramach opracowania dokumentu właściciele dowiadują się również o nieprawidłowościach, która specjalista stwierdził podczas audytu w przedsiębiorstwie. Instrukcja zawiera następujące informacje:

 • warunki ochrony przeciwpożarowej w obiekcie wymagane przepisami prawa,
 • wyposażenie obiektu w urządzenia przeciwpożarowe,
 • sposoby postępowania na wypadek pożaru lub innego zagrożenia,
 • sposoby zabezpieczenia prac pożarowo niebezpiecznych,
 • warunki i organizację ewakuacji,
 • sposoby zapoznawania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi i treścią instrukcji bezpieczeństwa po żarowego,
 • zadania i obowiązki dla osób będących stałymi użytkownikami obiektu,
 • podstawowe zagadnienia dotyczące ochrony przeciwpożarowej oraz porady praktyczne podczas gaszenia pożarów,
 • załączniki,
 • graficzne plany obiektów z niezbędnymi informacjami,
 • dodatkowe informację, które Państwo sobie zażyczą.

Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą zapraszam do kontaktu poprzez formularz kontaktowy lub pod numerem telefonu podanym w zakładce kontakt.

Zapraszam do zapoznania się z pozostałymi usługami świadczonymi przez Ognisal.