Audyt PPOŻ

Firma Ognisal od początku swojej działalności zajmuje się przeprowadzaniem audytów z zakresu ochrony przeciwpożarowej, które polegają na porównaniu warunków bezpieczeństwa pożarowego z przepisami obowiązujących w tym zakresie. Specjaliści z Ognisal, posiadający tytuł inżyniera pożarnictwa uzyskanego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej, przeprowadzą profesjonalny audyt ppoż.  Pozwala on upewnić się czy pracownicy oraz zakład z całym jego wyposażeniem są właściwie chronione. Ponadto decydując się na tego typu kontrolę i uwzględniając wynikające z niej zalecenia, mają Państwo pewność, że wypełnione zostały wszelkie obowiązki, które na Państwu ciążą.

Na początku Naszej współpracy określamy wspólnie zakres kontroli. To Państwo decydują, który obszar działalności obejmie audyt ppoż. Zawsze proponujemy jednak, aby obejmował on wszystkie obszary wymagające przestrzegania przepisów przeciwpożarowych i techniczno-budowlanych. Podczas audytu szczególną uwagę zwracamy na:

  • przestrzeganie wymagań ochrony przeciwpożarowej,
  • wyposażenie zakładu w sprzęt gaśniczy i urządzenia przeciwpożarowe, a także terminowości oraz prawidłowego przeprowadzenia konserwacji oraz napraw,
  • warunki ewakuacji, w tym oznakowania ewakuacyjnego,
  • przygotowanie zakładu do prowadzenia akcji ratowniczej w razie powstania pożaru lub innego zagrożenia,
  • aktualność szkoleń i ćwiczeń ewakuacyjnych,
  • dokumentację związaną z bezpieczeństwem pożarowym.

Po przeprowadzeniu kontroli specjalista z Ognisal przygotuje dla Państwa notatkę z audytu, która będzie zawierała wszystkie wykryte nieprawidłowości. Przedstawi on również Państwu wskazówki w jaki sposób usunąć niezgodności.

Należy pamiętać, że po przeprowadzeniu kontroli przez Ognisal, nie będą mieli Państwo żadnych prawnych konsekwencji, a jedynie wskazówki co należy poprawić w celu uzyskania maksymalnego bezpieczeństwa pożarowego.

Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą lub mają Państwo jakieś pytania zapraszamy do kontaktu.

Zapraszamy również do zapoznania się z ofertą dotyczącą stałego nadzoru nad obiektem.