Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

Firmy podejmujące z nami współpracę mogą liczyć na rzetelne opracowanie poniższych dokumentów:

 • instrukcja bezpieczeństwa pożarowego,
 • operat przeciwpożarowy,
 • scenariusz pożarowy,
 • plany ewakuacyjne,
 • analiza stanu zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu,
 • obliczanie gęstości obciążenia ogniowego.

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO

Z doświadczenia wiemy, że najczęstszym dokumentem jakiego Państwo potrzebują jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, dlatego poniżej szczegółowe informacje na jej temat.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów nakłada na  właścicieli, zarządców lub użytkowników obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania  zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych.

Firmy otrzymując instrukcję bezpieczeństwa pożarowego od Ognisal opracowaną przez mgr inż. pożarnictwa mają pewność, że jest ona napisana zgodnie z obowiązującymi przepisami i zawiera wszystkie elementy wymagane w przepisach. Instrukcja dostosowana jest do profilu firmy i zawiera tylko niezbędne informacje. Plany ewakuacyjne są przejrzyste. W ramach opracowania dokumentu właściciele dowiadują się również o nieprawidłowościach, która specjalista stwierdził podczas audytu w przedsiębiorstwie. Instrukcja zawiera następujące informacje:

 • warunki ochrony przeciwpożarowej w obiekcie wymagane przepisami prawa,
 • wyposażenie obiektu w urządzenia przeciwpożarowe,
 • sposoby postępowania na wypadek pożaru lub innego zagrożenia,
 • sposoby zabezpieczenia prac pożarowo niebezpiecznych,
 • warunki i organizację ewakuacji,
 • sposoby zapoznawania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi i treścią instrukcji bezpieczeństwa po żarowego,
 • zadania i obowiązki dla osób będących stałymi użytkownikami obiektu,
 • podstawowe zagadnienia dotyczące ochrony przeciwpożarowej oraz porady praktyczne podczas gaszenia pożarów,
 • załączniki,
 • graficzne plany obiektów z niezbędnymi informacjami,
 • dodatkowe informację, które Państwo sobie zażyczą.

Chcą Państwo wiedzieć, czy Państwa obiektu jest wymagana instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, zapraszam do sprawdzenia FAQ.

Jeśli są Państwo zainteresowani naszą ofertą zapraszam do kontaktu.

Zapraszam do zapoznania się z pozostałymi usługami świadczonymi przez Ognisal.