Przegląd hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych

Firma Ognisal dokonuje przeglądu i konserwacji hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych wraz z pomiarem wydajności i ciśnienia. Po wykonaniu przeglądu każdy hydrant zostaje oznakowany kontrolką wskazującą jego sprawność, a zleceniodawca otrzymuje przejrzysty protokół z wykonanych czynności.

Przeglądu i konserwacji hydrantów należy dokonywać co najmniej 1 raz w roku.

Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być raz na 5 lat poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze zgodnie z Polską Normą dotyczącą konserwacji hydrantów wewnętrznych.

Zakres przeglądu hydrantów wewnętrznych jest zgodny z PN i zawiera m. in.:

 1. Sprawdzenie czy hydranty są na swoim miejscu, nie są zastawione, są widoczne i mają czytelne oznakowanie oraz instrukcję, nie mają widocznych uszkodzeń, oznak korozji ani wycieków.
 2. Kontrolę węża hydrantowego pod kątem długości, roku produkcji i aktualnego badania na maksymalne ciśnienie robocze.
 3. Pomiar wydajności i ciśnienia każdego hydrantu.
 4. Pomiar wydajności i ciśnienia przy jednoczesnym poborze wody z określonej ilości hydrantów.
 5. Sprawdzenie szczelności zaworu oraz wszystkich połączeń po wykonaniu pomiaru.
 6. Oznakowanie hydrantu kontrolką stwierdzającą sprawność hydrantu.

Zakres przeglądu hydrantów zewnętrznych jest zgodny z PN i zawiera m. in.:

 1. Sprawdzenie czy hydranty są na swoim miejscu, nie są zastawione, są widoczne i mają czytelne oznakowanie, nie mają widocznych uszkodzeń, oznak korozji ani wycieków.
 2. Uruchomienie i przepłukanie stojaka i komory hydrantów.
 3. Sprawdzenie zasuwy hydrantowej.
 4. Pomiar wydajności i ciśnienia każdego hydrantu.
 5. Pomiar wydajności i ciśnienia przy jednoczesnym poborze wody z określonej ilości hydrantów
 6. Sprawdzenie skuteczności odwodnienia.
 7. Sprawdzenie szczelności zasuwy.

Jeśli są Państwo zainteresowani współpracą zapraszamy do kontaktu oraz do sprawdzenia  cennika.