Szkolenia przeciwpożarowe

Dzięki szkoleniom przeprowadzany we współpracy z Ognisal, zgasisz każdy pożar zanim przyjedzie Straż Pożarna. Każdy z pracowników będzie widział co ma robić, a przy tym nikt nie ucierpi a straty będą ograniczone do minimum.

Poniżej przedstawiamy program szkolenia dla jednej z firm współpracujących z Ognisal.

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu uzupełnienie wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz zdobycie praktycznych umiejętności postępowania na wypadek pożaru powstałego w domu, samochodzie oraz obiektach użyteczności publicznej.

Tematyka szkolenia – część teoretyczna

Część I- ochrona przeciwpożarowa

 • Podstawowe akty prawne w ochronie przeciwpożarowej.
 • Podstawowe definicje z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
 • Budowa, zasada działania oraz obsługa podręcznego sprzętu gaśniczego.
 • Budowa, zasada działania oraz obsługa urządzeń przeciwpożarowych spotykanych w obiektach użyteczności publicznej
 • Zagrożenia pożarowe w życiu codziennym.
 • Zasady rozmieszczania sprzętu w obiektach.
 • Działania ratowniczo- gaśnicze do czasu przybycia funkcjonariuszy Państwowej Staży Pożarnej.
 • Zasady gaszenia pożarów powstałych w domach, samochodach i obiektach użyteczności publicznej.
 • Prawa Kierującego Działaniem Ratowniczym.
 • Oznakowanie pożarowe.

Część II- ewakuacja

 • Podstawowe definicje dotyczące ewakuacji.
 • Instrukcja alarmowa w wypadku pożaru.
 • Zasady i sposoby zarządzania ewakuacji.
 • Zasady zachowania się po ogłoszeniu alarmu.
 • Porady praktyczne podczas ewakuacji.
 • Zachowanie w wypadku pożaru w domu, samochodzie i obiektu użyteczności publicznej.
 • Zasady poruszania się w pomieszczeniach zadymionych.
 • Sposoby ewakuacji osób poszkodowanych.
 • Oznakowanie ewakuacyjne.

Tematyka szkolenia – część praktyczna

Część I- ewakuacja

 • Ćwiczenia z poruszanie się w pomieszczeniach zadymionych.
 • Ćwiczenia z ewakuacja osób poszkodowanych- chwyty ewakuacyjne.

Część II- gaszenie pożarów

 • Ćwiczenia z gaszenia pożarów powstałych w domach – symulacja w sali wykładowej.
 • Ćwiczenia z zakresu posługiwania się hydrantami wewnętrznymi z rozwinięciem węża.
 • Ćwiczenia z gaszenia gaśnicami proszkowymi i na dwutlenek węgla pożarów paliw na terenie zewnętrznym.

Organizacja szkolenia

Obiekt, w którym ma się odbywać szkolenie powinien zawierać hydranty wewnętrzne oraz plac zewnętrzny z możliwością przeprowadzenia ćwiczeń gaśniczych. Grupy szkoleniowe do około 25 osób.  Czas trwania szkolenia 6 godzin zegarowych:

 1. Część teoretyczna (3 h):
  • część I- ochrona przeciwpożarowa (1,5 h + 2 razy po 10 min przerwy),
  • część II- ewakuacja (1 h + 10 min przerwy).
 2. Część praktyczna (3 h)
  • część I- ewakuacja (1,5 h w tym 15 min przerwy)
  • część II- gaszenie pożarów (1,5 h)

W trakcie przerw przewiduje się indywidualne konsultacje z prowadzącym. W trakcie ćwiczeń praktycznych możliwość przeprowadzenia zadań dodatkowych poleconych przez organizatora szkolenia. Dla każdego uczestnika szkolenia przewiduje się materiały szkoleniowe.

Jeśli to dla Państwa za mało zapraszamy do zapoznania się z ofertą całodniowego szkolenia w formie eventu firmowego.