Szkolenia przeciwpożarowe

Dzięki szkoleniom przeprowadzany we współpracy z Ognisal, zgasisz każdy pożar zanim przyjedzie Straż Pożarna. Każdy z pracowników będzie widział co ma robić, a przy tym nikt nie ucierpi a straty będą ograniczone do minimum.

Poniżej przedstawiamy program szkolenia dla jednej z firm współpracujących z Ognisal.

Cel szkolenia

Szkolenie ma na celu uzupełnienie wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz zdobycie praktycznych umiejętności postępowania na wypadek pożaru powstałego w domu, samochodzie oraz obiektach użyteczności publicznej.

Tematyka szkolenia – część teoretyczna

Część I- ochrona przeciwpożarowa

 • Podstawowe akty prawne w ochronie przeciwpożarowej.
 • Podstawowe definicje z zakresu ochrony przeciwpożarowej.
 • Pożar jako zjawisko: inicjacja, rozwój, gaszenia. Niebezpieczne zjawiska towarzyszące pożarom.
 • Podręczny sprzęt gaśniczy: budowa, zasada działania, najczęstsze błędy w użyciu.
 • Zasady rozmieszczania sprzętu w obiektach.
 • Budowa, zasada działania oraz obsługa urządzeń przeciwpożarowych spotykanych w obiektach użyteczności publicznej
 • Zagrożenia pożarowe w życiu codziennym.
 • Charakterystyczne zagrożenia związane z profilem działalności firmy.
 • Zasady gaszenia pożarów urządzeń elektronicznych, rozdzielnic elektrycznych, wyposażenie biur, itp.
 • Działania ratowniczo- gaśnicze do czasu przybycia funkcjonariuszy Państwowej Staży Pożarnej.
 • Zasady gaszenia pożarów powstałych w domach, samochodach i obiektach użyteczności publicznej.
 • Prawa Kierującego Działaniem Ratowniczym.
 • Oznakowanie przeciwpożarowe.

Część II- ewakuacja

 • Podstawowe definicje dotyczące ewakuacji.
 • Instrukcja alarmowa w wypadku pożaru.
 • Zasady i sposoby zarządzania ewakuacji.
 • Zasady zachowania się po ogłoszeniu alarmu.
 • Porady praktyczne podczas ewakuacji.
 • Zachowanie w wypadku pożaru w domu, samochodzie i obiektu użyteczności publicznej.
 • Zasady poruszania się w pomieszczeniach zadymionych.
 • Sposoby ewakuacji osób poszkodowanych.
 • Oznakowanie ewakuacyjne.

Część III – panel dyskusyjny

Tematyka szkolenia – część praktyczna

Część I – Urządzenia przeciwpożarowe w firmie

 • System Sygnalizacji Pożaru: zasada działania, inicjacja alarmu z czujki oraz ręcznego ostrzegacza pożarowego.
 • System oddymiania: zasada działania, uruchomienie, konsekwencje blokowania drzwi przeciwpożarowych.
 • Hydranty wewnętrzne: budowa, zasada użycia, sposoby operowania prądami wodnymi.

Część II- ewakuacja

 • Ćwiczenia z poruszanie się w pomieszczeniach zadymionych. Symulacja pożaru za pomocą dymu teatralnego w pomieszczeniu lub namiocie treningowym.
 • Kierowania ewakuacją: zasady przekazywania komunikatów, kierowanie grupą ludzi, tłumienie oznak paniki.
 • Ćwiczenia z ewakuacja osób poszkodowanych- chwyty ewakuacyjne.

Część III- gaszenie pożarów

 • Pożar butli z gazem propan-butan: zasady gaszenia, postępowanie z butlą po ekspozycji cieplnej.
 • Pokaz gaszenia pożaru oleju jadalnego oraz konsekwencje gaszenia wodą.
 • Ćwiczenia praktyczne: gaszenie pożaru cieczy palnej przy użyciu gaśnic oraz koca gaśniczego.

Organizacja szkolenia

Obiekt, w którym ma się odbywać szkolenie powinien zawierać hydranty wewnętrzne oraz plac zewnętrzny z możliwością przeprowadzenia ćwiczeń gaśniczych. Grupy szkoleniowe do około 25 osób.  Czas trwania szkolenia 6 godzin zegarowych:

 1. Część teoretyczna (2,5 h):
  • część I- ochrona przeciwpożarowa (45 h + 15 min przerwy),
  • część II- ewakuacja (45 + 15 min przerwy).
  • część II – panel dyskusyjny (30 minut)
 2. Część praktyczna (3,5 h)
  • część I – urządzenia przeciwpożarowe w firmie (1 h + 15 minut przerwy)
  • część II – ewakuacja (1 h + 15 minut przerwy)
  • część II – gaszenie pożarów (1 h)

W trakcie przerw przewiduje się indywidualne konsultacje z prowadzącym. W trakcie ćwiczeń praktycznych możliwość przeprowadzenia zadań dodatkowych poleconych przez organizatora szkolenia. Dla każdego uczestnika szkolenia przewiduje się materiały szkoleniowe.

Jeśli to dla Państwa za mało zapraszamy do zapoznania się z ofertą całodniowego szkolenia w formie eventu firmowego.