Stały nadzór nad obiektem

Dzięki stałemu nadzorowi obiektów, właściciele firm mogą odetchnąć i być pewni, że o każdej nieprawidłowości dowiedzą się jako pierwsi. Na każde pytania otrzymają wyczerpującą i fachową odpowiedź. Nie muszą pamiętać o przeglądach sprzętu ochrony przeciwpożarowej i martwić się o napisanie i aktualizację dokumentów przeciwpożarowych. Mają pewność, że wszyscy pracownicy są przeszkoleni i posiadają niezbędną wiedzę do podjęcia działań gaśniczych. W przypadku obowiązku przeprowadzenia praktycznego sprawdzenia warunków i organizacji ewakuacji, są pewni, że sprawdzian zostanie przeprowadzony profesjonalnie przez specjalistę z zachowaniem warunków zbliżonych do pożarowych.

Firmy podpisujące umowę z Ognisal, cenią sobie wygodę oraz bezpieczeństwo swoich pracowników jak również majątku firmy.

UMOWA NA STAŁY NADZÓR NAD OBIEKTAMI OBEJMUJE:

  • Opracowanie i aktualizacje instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
  • Coroczne szkolenie pracowników w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
  • Szkolenie praktyczne w zakresie posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym.
  • Oznakowanie obiektu znakami ewakuacyjnymi i ochrony przeciwpożarowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
  • Co najmniej jeden raz w miesiącu sprawdzenie stanu bezpieczeństwa pożarowego obiektów potwierdzonego notatką z przeglądu.
  • Dopilnowanie corocznych przeglądów, konserwacji i legalizacji urządzeń przeciwpożarowych będących na wyposażeniu obiektów.
  • Dopilnowanie wszelkich napraw, legalizacji UDT(Urząd Dozoru Technicznego), wymiany środków gaśniczych.
  • Co dwanaście miesięcy przeprowadzenie przeglądu i legalizacji gaśnic w samochodach firmowych oraz samochodach prywatnych pracowników firmy.
  • Co dwanaście miesięcy przeprowadzenie praktycznego sprawdzenia warunków i organizacji ewakuacji (próbna ewakuacja) z zachowaniem warunków zbliżonych do pożarowych.
  • Zabezpieczenie prac pożarowo niebezpiecznych.

Cena „Stałego nadzoru nad obiektami” zawiera pełen zakres w/w usług, z wyjątkiem zakupu nowego sprzętu gaśniczego oraz znaków ewakuacyjnych i ochrony przeciwpożarowej, a także uzupełniania środków gaśniczych po ich zużyciu.

W przypadku dodatkowych pytań lub chęci podjęcia współpracy zapraszamy do kontaktu.

Poniżej kilka zdjęć z nieprawidłowościami na obiektach.