Przygotowanie obiektu do odbioru Państwowej Straży Pożarnej

Inwestorzy, którzy zgłaszają się do Ognisal mają gwarancję, że wszystkie nieprawidłowości w obiekcie zostaną zauważone. Uzyskują oni również pomoc w rozwiązaniu wszystkich niezgodności, a inwestycja będzie w pełni przygotowana do odbioru „strażaka”.