Próbna ewakuacja

Firmy korzystające z Ognisal w ramach usługi praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji, otrzymują wsparcie w trzech etapach:

  • przed wyznaczonym terminem ewakuacji: konsultacja w ramach, której zarządzający obiektem otrzymują wytyczne do przeprowadzenia ewakuacji,
  • dniu ewakuacji: w miarę potrzeby stworzenie warunków zbliżonych do pożarowych, pomoc przy przeprowadzeniu ewakuacji, w przypadku nieprzybycia Państwowej Straży Pożarnej opracowania protokołu z ewakuacji,
  • po zakończeniu ewakuacji: konsultacje mające na celu omówienie ewakuacji, ewentualne wskazanie błędów i sposobu ich eliminacji.

Próbna ewakuacja jest też idealną sposobności do przeprowadzenia ćwiczeń praktycznych z gaszenia pożarów przy pomocy gaśnic i hydrantów wewnętrznych. Osoby biorące udział w ewakuacji sami dążą do takich ćwiczeń, po których ich morale znacznie wzrastają.